Aktuální dražby

Aktuální dražby:

VYDRAŽENO za Kč 302.000,-- !!! Dražba dobrovolná (Č. j. D140). Předmětem dražby jsou 3 pozemky (ostatní plocha, lesní a zeleň) v obci Pastviny, rekreační areál UP Olomouc, okr. Ústí nad Orlicí - byla již rozeslána Dražební vyhláška - termín dražby je stanoven na 11. 04. 2022 v 9.00 hodin. Prohlídky jsou stanoveny na dne  18. 03. 2022 v 09.30 hodin a dne 05. 04. 2022 v 10.30 hodin před předmětem dražby, tj. u pozemku parc. č. St. 99, Cotkytle, okr. Ústí nad Orlicí. Více informací o dražbě v sekci "aktuální dražby", popř. na tel. čísle 724 03 00 22.

VYDRAŽENO za Kč 100.000,-- !!! Dražba dobrovolná (Č. j. D141). Předmětem dražby jsou 3 pozemky (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, zahrada a trvalý travní porost) v obci Cotkytle (cca naproti č.p.126), okr. Ústí nad Orlicí - byla již rozeslána Dražební vyhláška - termín dražby je stanoven na 11. 04. 2022 v 11.00 hodin. Prohlídky jsou stanoveny na dne  18. 03. 2022 v 11.00 hodin a dne 05. 04. 2022 ve 12.00 hodin před předmětem dražby, tj. u pozemku parc. č. 2358, Pastviny, okr. Ústí nad Orlicí. Více informací o dražbě v sekci "aktuální dražby", popř. na tel. čísle 724 03 00 22.

Poslední úspěšné dražby:

VYDRAŽENO za Kč 310.000,-- !!! Dražba dobrovolná (Č. j. D136). Předmětem dražby je garáž v obci Česká Třebová, ulice Benátky, okr. Ústí nad Orlicí - byla již rozeslána Dražební vyhláška - termín dražby je stanoven na 20. 09. 2021 v 9.00 hodin. Prohlídky jsou stanoveny na dne  26. 08. 2021 v 11.00 hodin a dne 14. 09. 2020 ve 13.00 hodin před předmětem dražby, tj. ulice Benátky, parc. č. St. 2299, Česká Třebová, okr. Ústí nad Orlicí. Více informací o dražbě v sekci "aktuální dražby", popř. na tel. čísle 724 03 00 22.

     
 
 • Dražba 3 pozemků (lesních, zeleň a jiná plocha) v obci Pastviny, areál rekreačního střediska UP Olomouc
 • 11.04.2022 v 09:00 hodin
 • Pastviny
 
Nejnižší cena podání
97 660,- Kč
 
 
 • Dražba pozemků (zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, zahrada a trvalý travní porost) v obci Cotkytle
 • 11.04.2022 v 11:00 hodin
 • Cotkytle
 
Nejnižší cena podání
64 320,- Kč
 
 
 • Dražba garáže v obci Česká Třebová, ulice Benátky
 • 20.09.2021 9:00
 • Česká Třebová
 
Nejnižší cena podání
147 400,- Kč
 
 
 
 • Dražba 1/2 RD v obci Kelč, místní část Němetice
 • 08.06.2020 v 8.30 hodin
 • Kelč-Němetice
 
Nejnižší cena podání
275 000,- Kč
 
 
 • Dražba 1/2 BJ v obci Cheb, okr. Cheb
 • 01.06.2020 v 8.30 hodin
 • Cheb
 
Nejnižší cena podání
200 000,- Kč
 
 
 • Dražba nedobrovolná 1/4 RD v obci Březolupy, okr. Uherské Hradiště
 • Připravujeme !!!
 • Březolupy
 
Nejnižší cena podání
197 000,- Kč
 
 
 
 • Dražba RD v obci Pustina, okr. Ústí nad Orlicí
 • 25.11.2019 v 9.00 hodin
 • Pustina
 
Nejnižší cena podání
876 695,- Kč
 
 
 • Dražba 1/2 RD v obci Vlašim, okr. Benešov
 • 11.11.2019 v 8.30 hodin
 • Vlašim
 
Nejnižší cena podání
700 000,- Kč
 
 
 • Dražba 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod
 • 04.11.2019 v 8.30 hodin
 • Habry
 
Nejnižší cena podání
90 000,- Kč
 
 
 
 • Dražba 1/2 pozemků (6) v obci Velké Svatoňovice, okr. Trutnov
 • 09.09.2019 v 9.00 hodin
 • Velké Svatoňovice
 
Nejnižší cena podání
39 530,- Kč
 
 
 • Dražba 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod
 • 17.06.2019 v 8:30 hodin
 • Habry
 
Nejnižší cena podání
90 000,- Kč
 
 
 • Dražba 1/4 RD v obci Česká Třebová, okr. Ústí nad Orlicí
 • 17.06.2019 v 10.30 hodin
 • Česká Třebová
 
Nejnižší cena podání
187 600,- Kč
 
   
 
Super nabídka