UPUŠTĚNO !!! - Dražba 1/4 RD v obci Březolupy, okr. Uherské Hradiště

Dražba nedobrovolná 1/4 RD v obci Březolupy, okr. Uherské Hradiště

UPUŠTĚNO !!! - Dražba 1/4 RD v obci Březolupy, okr. Uherské Hradiště

Název UPUŠTĚNO !!! - Dražba 1/4 RD v obci Březolupy, okr. Uherské Hradiště
KategorieAukce
Kód zboží D79
Čas aukcePřipravujeme !!!
MístoBřezolupy
Nejnižší cena podání

197 000,- Kč
 

Detailní informace

     Předmětem dražby je nemovitost, a to: jedna ideální ¼ budovy, Březolupy, č.p. 71 (rod. dům) stojícím na pozemku parc. č. St. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří), jedna ideální ¼ budovy, Březolupy, bez č.p./č.e. (jiná st.) stojícím na pozemku parc. č. St. 208/5 (zastavěná plocha a nádvoří), jedná ideální ¼ pozemku parc. č. St. 208/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 788 m2, jedna ideální ¼ pozemku parc. č. St. 208/5 (zastavěná plocha a nádvoří) o velikosti 109 m2, jedna ideální ¼ pozemku parc. č. 147/1 (zahrada) o výměře 319 m2, jedna ideální ¼ pozemku parc. č. 147/8 (zahrada) o výměře 192 m2 a jedna ideální ¼ pozemku parc. č. 157/5 (zahrada) o výměře 117 m2 vše zapsáno na LV č. 1182 pro katastrální území a obec Březolupy u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně - Katastrálního pracoviště Uherské Hradiště.

   
 
Super nabídka
 
  • Rodinný dům v obci Ořechov č.p. 123, okr. Uherské Hradiště
  • 05.10.2023
  • UH
 
Nejnižší cena podání
1 000 000,- Kč