UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Vlašim, okr. Benešov

Dražba 1/2 RD v obci Vlašim, okr. Benešov

UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Vlašim, okr. Benešov

Název UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Vlašim, okr. Benešov
KategorieAukce
Kód zboží D129
Čas aukce11.11.2019 v 8.30 hodin
MístoVlašim
Nejnižší cena podání

700 000,- Kč
 

Detailní informace

 

Předmětem dražby je nemovitost, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. St. 577, jehož součástí je stavba č.p. 530 (rod. dům), Vlašim, o výměře 181 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 527/8 o výměře 197 m2 (zahrada), vše zapsané na LV č. 2438 pro obec a katastrální území Vlašim u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrálního pracoviště Benešov.                           

 

 

   
 
Super nabídka