VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

Dražba 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

Název VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín
KategorieAukce
Kód zboží D119
Čas aukce05.11.2018
MístoZlín
Nejnižší cena podání

230 000,- Kč
 

Detailní informace

Předmětem dražby je nemovitost, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. St. 236, jehož součástí je stavba č.p. 102 (rod. dům), Doubravy, o výměře 551 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. 1216/15 o výměře 257 m2 (zahrada) a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. 1216/80 o výměře 12 m2 (ostatní plocha), vše zapsané na LV č. 301 pro obec a katastrální území Doubravy u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrálního pracoviště Zlín.

 

   
 
Super nabídka
 
  • Elektornická dražba RD č.p. 27 v k.ú. Osíčany, okres Prostějov
  • 20.03.2024 11:00 hodin
  • Prostějov
 
Nejnižší cena podání
746 667,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 623/7, ulice Gen. Svobody, v k.ú. Milevsko, okres Písek
  • 26.03.2024 10:30
  • Milevsko
 
Nejnižší cena podání
1 600 000,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 658/5, ulice Postřelmovská, v k.ú. Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
  • 26.03.2024 11:00
  • Zábřeh
 
Nejnižší cena podání
867 000,- Kč