VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

Dražba 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín

Název VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 4/6 RD v obci Doubravy, okr. Zlín
KategorieAukce
Kód zboží D119
Čas aukce05.11.2018
MístoZlín
Nejnižší cena podání

230 000,- Kč
 

Detailní informace

Předmětem dražby je nemovitost, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. St. 236, jehož součástí je stavba č.p. 102 (rod. dům), Doubravy, o výměře 551 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. 1216/15 o výměře 257 m2 (zahrada) a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 4/6 pozemku parc. č. 1216/80 o výměře 12 m2 (ostatní plocha), vše zapsané na LV č. 301 pro obec a katastrální území Doubravy u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, Katastrálního pracoviště Zlín.

 

   
 
Super nabídka