VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 BJ v obci Vernéřovice, okr. NáchodOrlicí

Dražba 1/2 BJ v obci Vernéřovice, okres Náchod

VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 BJ v obci Vernéřovice, okr. NáchodOrlicí

Název VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 BJ v obci Vernéřovice, okr. NáchodOrlicí
KategorieAukce
Kód zboží D145
Čas aukce09.01.2023
MístoVernéřovice
Nejnižší cena podání

180 000,- Kč
 

Detailní informace

VYDRAŽENO ZA KČ 250.000,--

 

Předmětem dražby je nemovitost, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ na jednotce, č. 244/5 (byt) v budově, Vernéřovice, č.p. 244 (byt. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 282 včetně ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 423/5275 na společných částech budovy, Vernéřovice, č.p. 244 (byt. dům) stojící na pozemku parc. č. St. 282, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 423/5275 na pozemku parc.  č. St. 282 o výměře 243 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/12 na pozemku parc. č. 721/4 o výměře 736 m2 (trvalý travní porost), vše zapsáno na LV č. 392, LV č. 387 a LV č. 301 a to vše pro obec a katastrální území Vernéřovice u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj se sídlem v Hradci Králové, Katastrálního pracoviště Náchod.  

   
 
Super nabídka
 
  • Rodinný dům v obci Ořechov č.p. 123, okr. Uherské Hradiště
  • 05.10.2023
  • UH
 
Nejnižší cena podání
1 000 000,- Kč