VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/18 RD v obci Bechyně, okr. Tábor

Dražba 1/18 RD v obci Bechyně, okr. Tábor

VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/18 RD v obci Bechyně, okr. Tábor

Název VYDRAŽENO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/18 RD v obci Bechyně, okr. Tábor
KategorieAukce
Kód zboží D116
Čas aukce05.01.2018 v 8.30 hodin
MístoBechyně
Nejnižší cena podání

67 500,- Kč
 

Detailní informace

Předmětem dražby je nemovitost, a to: ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 pozemku parc. č. St. 503 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Bechyně, č.p. 561 (bydlení), o výměře 219 m2, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 pozemku parc. č. St. 504/2 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez č.p./č.e. (garáž – na LV 1626), o výměře 20 m2, ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 pozemku parc. č. St. 504/3 (zastavěná plocha a nádvoří), na pozemku stojí stavba: bez č.p./č.e. (garáž – na LV 1626), o výměře 19 m2 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/18 pozemku parc. č. 504/1 (zahrada) o výměře 355 m2, vše zapsáno na LV č. 374 pro katastrální území a obec Bechyně u Katastrálního úřadu pro Jihočeský  kraj - Katastrálního pracoviště Tábor.

   
 
Super nabídka