VYDRAŽENO !!! - Dražba dobrovolná opakovaná - Soubor pohledávek

Dražba dobrovolná opakovaná - pohledávka dle Rozsudku

VYDRAŽENO !!! - Dražba dobrovolná opakovaná - Soubor pohledávek

Název VYDRAŽENO !!! - Dražba dobrovolná opakovaná - Soubor pohledávek
KategorieAukce
Kód zboží D100
Čas aukce28.08.2014 v 10.00 hodin
MístoPardubice
Nejnižší cena podání

52 500,- Kč
 

Detailní informace

Vydraženo za Kč 85.000,-- !!! OPAKOVANÁ DRAŽBA !!! - snížení nejnižšího podání na 1/2 původního nejnižššího podání !!!

Předmětem dražby je pohledávka a to:

 
Pohledávka za dlužníkem, Jiřím Huškem, nar. 24. 11. 1961, bytem Ruská 2043/28, Svitavy, ve výši Kč 4.032.572,20 s příslušenstvím. Tato pohledávka je přiznána Rozsudkem Okresního soudu ve Svitavách, č.j. 6C 22/2011-69 ze dne 12. 04. 2011. Právní moc dne 06. 09. 2011. Příslušenství pohledávky tvoří úrok z prodlení ve výši 7,75 % z částky Kč 4.032.572,20 od 16. 01. 2011 do zaplacení.
 

S předmětem dražby nejsou spojeny žádné závazky.

Dle sdělení JUDr. Evy Mlčochové, insolvenční správkyně dlužníka Jiřího Hrušky lze očekávat uspokojení pohledávky ve výši cca 5 % (tj. cca Kč 200.000,-- a cca Kč 10.000,-- úroky)

   
 
Super nabídka
 
  • Bytová jednotka o velikosti 3+kk v obci Vlašim
  • 08.11.2018
  • Vlašim
 
Nejnižší cena podání
1 150 000,- Kč
 
 
  • Rodinný dům v obci Provodín, okr. Česká Lípa
  • 08.11.2018
  • Provodín
 
Nejnižší cena podání
3 099 000,- Kč
 
 
  • Bytová jednotka o velikosti 2+1 v obci Kojetín
  • 08.11.2018
  • Kojetín
 
Nejnižší cena podání
849 000,- Kč