UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod

Dražba 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod

UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod

Název UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/5 RD v obci Habry, okr. Havlíčkův Brod
KategorieAukce
Kód zboží D120
Čas aukce25.02.2019 v 8.30 hodin
MístoHabry
Nejnižší cena podání

90 000,- Kč
 

Detailní informace

POZOR !!! DRAŽBA SE NEKONÁ - Od dražby bylo upuštěno ! 

Předmětem dražby je nemovitost, a to ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 pozemku parc. č.  St. 7, jehož součástí je stavba č.p. 30 (bydlení), Habry, o výměře 832 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/5 pozemku parc. č. 8/1 o výměře 645 m2 (zahrada), vše zapsané na LV č. 795 pro obec a katastrální území Habry u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod.                    

 

Vlastník předmětu dražby:  Bártová Hana  

RČ:                                   675816/1465

bytem:                                   Pražská č.p. 30, 582 81 Habry

 

   
 
Super nabídka