UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Sloup, okr. Blansko

Dražba 1/2 RD v obci Sloup u Moravského krasu, okr. Blansko

UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Sloup, okr. Blansko

Název UPUŠTĚNO !!! - Dražba nedobrovolná - 1/2 RD v obci Sloup, okr. Blansko
KategorieAukce
Kód zboží D115
Čas aukce04.12.2017 v 8.30 hodin
MístoSloup
Nejnižší cena podání

200 000,- Kč
 

Detailní informace

UPUŠTĚNO !!! Předmětem dražby je nemovitost, a to: ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 360 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba: Sloup, č.p. 14 (rod. dům), o výměře 271 m2, ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 1057 (trvalý travní porost) o výměře 3975 m2, ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 1114 (trvalý travní porost) o výměře 435 m2, ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 1186 (trvalý travní porost) o výměře 1222 m2 a ideální spoluvlastnický podíl ve výši ½ pozemku parc. č. 1347 (trvalý travní porost) o výměře 1629 m2, vše zapsáno na LV č. 55 pro katastrální území Sloup v Moravském Krasu a obec Sloup u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj - Katastrálního pracoviště Blansko.

   
 
Super nabídka
 
  • Elektornická dražba RD č.p. 27 v k.ú. Osíčany, okres Prostějov
  • 20.03.2024 11:00 hodin
  • Prostějov
 
Nejnižší cena podání
746 667,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 623/7, ulice Gen. Svobody, v k.ú. Milevsko, okres Písek
  • 26.03.2024 10:30
  • Milevsko
 
Nejnižší cena podání
1 600 000,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 658/5, ulice Postřelmovská, v k.ú. Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
  • 26.03.2024 11:00
  • Zábřeh
 
Nejnižší cena podání
867 000,- Kč