NEVYDRAŽENO !!! - Dražba RD v obci Ostrava - Petřkovice

Dražba dobrovolná RD v obci Ostrava - Petřkovice Místo dražby: Clarion Congress Hotel Ostrava

NEVYDRAŽENO !!! - Dražba RD v obci Ostrava - Petřkovice

Název NEVYDRAŽENO !!! - Dražba RD v obci Ostrava - Petřkovice
KategorieAukce
Kód zboží D73
Čas aukce10.06.2011 - 11.45
MístoOstrava - Petřkovice
Nejnižší cena podání

2 600 000,- Kč
 

Detailní informace

Předmětem dražby je rodinný dům v obci Ostrava - Petřkovice, a to tyto nemovitosti:                                                                                           

- budova č.p. 294 (rod. dům) v obci Petřkovice stojící na parcele par. č. 1887 (LV č. 1618),
- pozemek parc. č. 1886 (zahrada) o výměře 294 m2 a
- pozemek parc. č. 1888/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 24 m2, Způsob využití: stavba bez LV,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 367 pro katastrální území Petřkovice u Ostrava a obec Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.
 
- pozemek parc. č. 1887 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 190 m2, Způsob využití: stavba na LV 367 a
- pozemek parc. č. 1888/1 (zahrada) o výměře 1104 m2
- pozemek parc. č. 1988 (trvalý travní porost) o výměře 1104 m2,
jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 1618 pro katastrální území Petřkovice u Ostrava a obec Ostrava u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Ostrava.
   
 
Super nabídka
 
  • Elektornická dražba RD č.p. 27 v k.ú. Osíčany, okres Prostějov
  • 20.03.2024 11:00 hodin
  • Prostějov
 
Nejnižší cena podání
746 667,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 623/7, ulice Gen. Svobody, v k.ú. Milevsko, okres Písek
  • 26.03.2024 10:30
  • Milevsko
 
Nejnižší cena podání
1 600 000,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 658/5, ulice Postřelmovská, v k.ú. Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
  • 26.03.2024 11:00
  • Zábřeh
 
Nejnižší cena podání
867 000,- Kč