Dražba dobrovolná opakovaná - RD v obci Koválovice-Osíčany, okr. Prostějov

Elektornická dražba RD č.p. 27 v k.ú. Osíčany, okres Prostějov

Dražba dobrovolná opakovaná - RD v obci Koválovice-Osíčany, okr. Prostějov

Název Dražba dobrovolná opakovaná - RD v obci Koválovice-Osíčany, okr. Prostějov
KategorieAukce
Kód zboží D146
Čas aukce20.03.2024 11:00 hodin
MístoProstějov
Nejnižší cena podání

746 667,- Kč
 

Detailní informace

 

Den konání dražby dobrovolné opakované – elektronické se stanovuje na 20. března 2024. Dražba se koná elektronicky a bude probíhat prostřednictvím elektronického dražebního systému na adrese www.okdrazby.cz ve veřejné síti INTERNET. Zahájení dražby bude provedeno prohlášením licitátora, že zahajuje dražbu, a to 

dne 20. 03. 2024 od 11.00 hodin 

Ukončení dražby nastane nejdříve po 30 minutách, tj. nejdříve v 11.30 hodin.

Předmětem dražby je soubor věcí nemovitých,

a to tyto nemovitosti:

- pozemek parc. č. St. 59 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 27 (rod. dům), v části obce Osíčany, o výměře 305 m2,

jak jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví č. 114 pro katastrální území Osíčany a obec Koválovice-Osíčany u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Prostějov.

Navrhovatel je oprávněn na základě Rozsudku Okresního soudu v Prostějově, č.j. 8 C 31/2023-34, ze dne 13. 07. 2023, ve kterém se nařizuje prodej výše uvedených nemovitostí ve veřejné dražbě, prodat výše uvedené nemovitosti formou veřejné dražby.

Rozsudkem Okresního soudu v Prostějově, č.j. 8 C 31/2023-34, ze dne 13. 07. 2023 se zrušuje podílové spoluvlastnictví předmětu dražby.

   
 
Super nabídka
 
  • Elektornická dražba RD č.p. 27 v k.ú. Osíčany, okres Prostějov
  • 20.03.2024 11:00 hodin
  • Prostějov
 
Nejnižší cena podání
746 667,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 623/7, ulice Gen. Svobody, v k.ú. Milevsko, okres Písek
  • 26.03.2024 10:30
  • Milevsko
 
Nejnižší cena podání
1 600 000,- Kč
 
 
  • Elektornická dražba BJ č. 658/5, ulice Postřelmovská, v k.ú. Zábřeh na Moravě, okres Šumperk
  • 26.03.2024 11:00
  • Zábřeh
 
Nejnižší cena podání
867 000,- Kč